Nawigacja

Kontakt

 • Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta
  Pomieczyńska Huta 18
  83-305 Pomieczyno
 • 58 6840054
liczba odwiedzin: 389151

O szkole

 

         Szkoła i jej historia...

Szkoła w Pomieczyńskiej Hucie powstała między rokiem 1804 a 1810. W roku 1879 istniała dwuklasowa szkoła katolicka w Pomieczynie oraz jednoklasowa szkoła katolicka w Pomieczyńskiej Hucie. Z księgi Diecezja chełmińska. Zarys historyczno- statystyczny, wynika, że w 1928 roku w szkole w Pomieczyńskiej Hucie uczyło się aż 137 uczniów. Ta liczba się zmieniała i wahała od 60 do 137, jak wspomniano w powyższym opracowaniu.

W czasie wojny w szkole odbywały się zajęcia w języku niemieckim. Po II wojnie światowej była tu ośmioklasowa szkoła państwowa. Zarządzali szkołą m.in. pan Bronk, pan Kostuch, pani Janina Merchel oraz pani mgr Bożena Merchel, aż do roku 2001, kiedy to uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie. Mieszkańcy nie pozostali bierni w tej sytuacji, postanowili założyć Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta. Prezes Stowarzyszenia Mariusz Kasprzak oraz członkowie Zarządu dopełnili wszelkich formalności aby od 1 września 2001 roku dzieci mogły w dalszym ciągu uczęszczać do szkoły blisko miejsca zamieszkania. Przez wakacje 2001 roku członkowie Stowarzyszenia pracowali nieodpłatnie przy kapitalnym remoncie starego budynku szkoły. Wymieniono tynki, instalację elektryczną, ocieplono sufity i podłogi, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Budynek został w całości ocieplony styropianem i pokryty szlachetnym tynkiem. Dodatkowo dobudowano pomieszczenia, w których mieszczą się sanitariaty i kotłownia olejowa, która zastąpiła piece kaflowe.

 


 

W szkole zrealizowany został projekt: "Rozbudowa i remont budynku szkoły podstawowej w celu uzyskania pomieszczeń na pełnienie funkcji edukacji przedszkolnej, poprawę warunków nauki i wyrównanie szans edukacyjnych". Wśród ogromnej grupy przedstawicieli samorządów: gmin, powiatów, znalazła się jedna organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta. Dzięki realizacji projektu stworzone zostały bardzo dobre warunki nauki dla uczniów i dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które mają możliwość udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego. Naszym podopiecznym oferujemy dodatkowe zajęcia logopedyczne, zajęcia dla zespołu regionalnego „Skarbe”, zajęcia dla zespołu muzycznego, dodatkowe zajęcia sportowe, lekcje języka angielskiego na wysokim poziomie, dodatkowe zajęcia języka kaszubskiego. Wiele zajęć realizowanych w ramach aktywizujących metod pracy w grupach.

 

Dofinansowanie projektu w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, RPO dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013 wyniosło 832 402,05 zł.

Aktualności

Galeria zdjęć

Kontakt

 • Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta
  Pomieczyńska Huta 18
  83-305 Pomieczyno
 • 58 6840054