Nawigacja

Kontakt

 • Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta
  Pomieczyńska Huta 18
  83-305 Pomieczyno
 • 58 6840054
liczba odwiedzin: 389179
STATUT Procedury bezpieczeństwa Program wychowawczo - profilaktyczny Przedmiotowe Systemy Oceniania Regulamin dowozu Regulamin świetlicy szkolnej Szkolny kodeks dobrego zachowania Kalendarz imprez szkolnych Zarządzenie Dyrektora nr 141 - PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZACE COVID -19 Zarządzenie o zdalnym nauczaniu Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 145 - w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed COVID-19 Zarządzenie Dyrektora Niepublicznego Przedszkola w Pomieczyńskiej Hucie- w sprawie wprowadzenia procedur ochrony dzieci i pracowników placówki przed Covid-19 Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach sportowych Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych Regulamin korzystania z komputerów szkolnych Program Wychowawczo - Profilaktyczny Niepublicznego Przedszkola w Pomieczyńskiej Hucie  Regulamin korzystania z telefonów komórkowych Procedura postępowania w przypadku wszawicy

Szkolny kodeks dobrego zachowania


1. Okazuję wszystkim życzliwość i szacunek.

2. Używam zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję itp..

3. Mówię językiem wolnym od wulgaryzmów.

4. Jestem prawdomówny, kłamstwo i tak obróci się przeciwko mnie.

5. Nie przerywam, kiedy ktoś mówi.

6. Pamiętam, że wszyscy mają jednakowe prawa i respektuję je.

7. Jestem koleżeński, pomagam innym.

8. Dbam o bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

9. Reaguję na dostrzeżone przejawy zła.

10. Panuję nad swoimi emocjami w kontaktach z innymi ludźmi.

11. Nie śmieję się z innych, ja też miewam trudne chwile.

12. Jestem punktualny, nie spóźniam się.

13. Dotrzymuję zawsze słowa i ustalonych terminów.

14. Szanuję własność i pracę drugiego człowieka.

15. Dbam o higienę osobistą i porządek wokół siebie.

16. Ubieram się stosownie do sytuacji, strój świadczy o mnie.

 

Aktualności

Galeria zdjęć

Kontakt

 • Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta
  Pomieczyńska Huta 18
  83-305 Pomieczyno
 • 58 6840054