Nawigacja

Kontakt

 • Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta
  Pomieczyńska Huta 18
  83-305 Pomieczyno
 • 58 6840054
liczba odwiedzin: 389165
STATUT Procedury bezpieczeństwa Program wychowawczo - profilaktyczny Przedmiotowe Systemy Oceniania Regulamin dowozu Regulamin świetlicy szkolnej Szkolny kodeks dobrego zachowania Kalendarz imprez szkolnych Zarządzenie Dyrektora nr 141 - PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZACE COVID -19 Zarządzenie o zdalnym nauczaniu Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 145 - w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed COVID-19 Zarządzenie Dyrektora Niepublicznego Przedszkola w Pomieczyńskiej Hucie- w sprawie wprowadzenia procedur ochrony dzieci i pracowników placówki przed Covid-19 Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach sportowych Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych Regulamin korzystania z komputerów szkolnych Program Wychowawczo - Profilaktyczny Niepublicznego Przedszkola w Pomieczyńskiej Hucie  Regulamin korzystania z telefonów komórkowych Procedura postępowania w przypadku wszawicy

Regulamin dowozu

REGULAMIN DOWOZU DZIECI I UCZNIÓW

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POMIECZYŃSKIEJ HUCIE


 

1. Zapewniamy transport busem wyposażonym w niezbędne pasy bezpieczeństwa, klimatyzację i ogrzewanie.

2. Właściciel  firmy przewozowej posiada niezbędne kwalifikacje do przewozu osób.

3. Koszt transportu:

 • powyżej trzech kilometrów, przeliczany w zależności od ilości kilometrów:

ilość kilometrów dziennie, przejazd rano (bus od szkoły do miejsca odbioru dziecka oraz po południu od szkoły do miejsca wyjścia dziecka i powrót do szkoły)    4 x 0,25 zł x ilość dni

 • w przypadku, gdy dziecko jest dowożone z odległości mniejszej niż trzy kilometry, opłata miesięczna wynosi 70 złotych;

4. Cena jest niezmienna niezależnie od nieobecności dziecka z innych przyczyn.

5. Istnieje możliwość utworzenia jednego punktu odbioru i dowozu dzieci pod wskazany  adres dla grupy rodziców z danego miejsca zamieszkania.

 

6. Jest to transport grupowy, nie indywidualny, co oznacza, że godzina przyjazdu do przedszkola, szkoły i powrotu do domu jest uzależniona od grafiku transportu całej grupy.

7. Rano, po dotarciu pod dom dziecka, kierowca z opiekunem czeka maksymalnie 2 minuty, następnie odjeżdża w celu zapewnienia terminowego odbioru innym uczestnikom transportu. W przypadku nieobecności rodzica w domu w godzinach przywozu dziecka należy powiadomić opiekuna dowozu z wyprzedzeniem i ustalić miejsce i czas odbioru dziecka.

8. O każdej nieobecności dziecka w danym dniu należy powiadomić opiekuna. Uprzejmie prosimy, aby rodzic upoważniony do kontaktu z opiekunem miał włączony telefon komórkowy.

9. W przypadku odbioru dziecka przez osobę upoważnioną przez rodzica, rodzic jest zobowiązany przekazać placówce imienne upoważnienie dla osoby pełniącej w tym okresie opiekę nad dzieckiem.

 1. Godziny odbioru i przyjazdu mogą znacząco ulec zmianie w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych lub drogowych: objazdów, korków, a także działania siły wyższej (zalania, zasypania drogi śniegiem, awarii sieci, nieprzewidzianej przeszkody na drodze lub innych przyczyn niezależnych od kierowcy).

11. Bus kursuje zgodnie z kalendarzem szkolnym z wyłączeniem dni wolnych  od zajęć szkolnych.

12. Dzieci dowożone busem  mają obowiązek dostosować się do zasad      zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekuna w busie

- dzieci podczas dowozów powinny:

a) siadać w wyznaczonych miejscach i zapinać pasy bezpieczeństwa, młodsze dzieci z pomocą opiekuna;

b) podczas jazdy nie powinny wstawać ze swoich miejsc ani zaśmiecać pojazdu

c) wsiadać lub wysiadać z busa pod nadzorem opiekuna w bezpiecznym miejscu

 1. podczas jazdy zachowywać się spokojnie, aby nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa jadących w nim osób

14. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów i dzieci przewożone od chwili odebrania dziecka od rodzica (do 7 roku życia), a w przypadku uczniów starszych od chwili wejścia ucznia do pojazdu, do przekazania przewożonych uczniów i przedszkolaków opiekunowi w szkole/ przedszkolu.

15. Podczas odwozu opiekun zabiera uczniów/ przedszkolaków ze szkoły/ przedszkola  i sprawuje opiekę aż do momentu przekazania dziecka do lat 7 – rodzicowi lub osobie upoważnionej pisemnie przez rodzica. W przypadku uczniów powyżej 7 roku życia, do opuszczenia busa w miejscu uzgodnionym z rodzicami.

16. W związku z wystąpieniem stanu epidemii w pojazdach, którymi poruszają się uczniowie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

 

 

W załączniku:

 1. Szczegółowe godziny odbioru oraz odwozu poszczególnych osób z wyznaczonych miejsc

 

 


 

 

 

 

 

Aktualności

Galeria zdjęć

Kontakt

 • Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta
  Pomieczyńska Huta 18
  83-305 Pomieczyno
 • 58 6840054