Nawigacja

Kontakt

 • Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta
  Pomieczyńska Huta 18
  83-305 Pomieczyno
 • 58 6840054
liczba odwiedzin: 389156
STATUT Procedury bezpieczeństwa Program wychowawczo - profilaktyczny Przedmiotowe Systemy Oceniania Regulamin dowozu Regulamin świetlicy szkolnej Szkolny kodeks dobrego zachowania Kalendarz imprez szkolnych Zarządzenie Dyrektora nr 141 - PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZACE COVID -19 Zarządzenie o zdalnym nauczaniu Zarządzenie Dyrektora szkoły nr 145 - w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed COVID-19 Zarządzenie Dyrektora Niepublicznego Przedszkola w Pomieczyńskiej Hucie- w sprawie wprowadzenia procedur ochrony dzieci i pracowników placówki przed Covid-19 Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach sportowych Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych Regulamin korzystania z komputerów szkolnych Program Wychowawczo - Profilaktyczny Niepublicznego Przedszkola w Pomieczyńskiej Hucie  Regulamin korzystania z telefonów komórkowych Procedura postępowania w przypadku wszawicy

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Aktualności

Galeria zdjęć

Kontakt

 • Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta
  Pomieczyńska Huta 18
  83-305 Pomieczyno
 • 58 6840054